Taklyft

Har Ni det lågt till tak på firman? Vi har utrustning och kunskap om hur man lyfter tak på olika byggnader t.ex. industrifastigheter och köpcentra. För mindre tak kan vi använda våra hydrauliska lyftbockar och till stora tak har vi specialbyggda lyfttorn. Vi har lyft tak på upp till 2500 m2 och 600 ton i ett samtidigt lyft.

Ventilationsanläggningar och annan utrustning sitter normalt kvar på plats vid en takhöjning, vilket gör att det kan vara enklare att höja taket, än vad gemene man tror vid en första anblick.

Lansering

Vid satsningar på infrastruktur så hamnar man emellanåt i dilemman när man vill bygga en ny bro eller tunnel på en befintlig trafikerad järnväg eller vägsträcka. Ett vanligt alternativ i dessa fall är att bron eller tunneln byggs vid sidan av dess slutliga plats och att den därefter lanseras på plats, vid en tidpunkt när störningen av trafiken blir som minst.

Industriflyttningar har utfört ett stort antal sådana projekt, allt från mindre GC-tunnlar på några hundra ton till stora objekt på drygt 4000 ton.

Maskinflyttning

Industriflyttningar har många års erfarenhet av tunghantering, allt från enstaka objekt till mycket tunga och komplicerade flyttningar.
Med vår väl anpassade maskinpark utför vi alla typer av industri- och maskinflyttningar i hela Europa. I vår maskinpark har vi tillgång till allt från lågbyggda truckar (el/diesel) med 3 till 16 tons kapacitet, lyftbockar samt specialfordon för maskintransport.
Utifrån Era behov och önskemål kan vi erbjuda både hel/delentreprenad på uttag-transport-intag.

Flytt av hus

Husflyttning är ofta en utmaning på flera sätt, allt från det rent konstruktionstekniska, till avstånd och hinder längs transportvägen, samt till slut även det ekonomiska. Varje objekt är unikt och om det är möjligt att flytta eller inte blir vanligtvis en fråga om huset är värt mer än flyttkostnaden.

Vi har flyttat många hus i varierande storlekar men vi har även fått avråda från flytt, när förutsättningarna inte har funnits där.