Lansering

Vid satsningar på infrastruktur så hamnar man emellanåt i dilemman, när man vill bygga en ny bro eller tunnel på en befintlig trafikerad järnväg eller vägsträcka. Ett vanligt alternativ i dessa fall är att bron eller tunneln byggs vid sidan av dess slutliga plats och att den därefter lanseras på plats, vid en tidpunkt när störningen av trafiken blir som minst.

Industriflyttningar har utfört ett stort antal sådana projekt, allt från mindre GC-tunnlar på några hundra ton till stora objekt på drygt 4000 ton. Emellanåt ligger utmaningen inte enbart i vikten, vi har lanserat i objekt i flera riktningar, över järnväg och vatten.

Vi har specialtillverkad utrustning för denna typ av arbeten och det fungerar även att lansera in tunga maskiner om förutsättningarna kräver det.