Flytt av hus

Husflyttning är ofta en utmaning på flera sätt, allt från det rent konstruktionstekniska, till avstånd och hinder längs transportvägen, samt till slut även det ekonomiska. Varje objekt är unikt och om det är möjligt att flytta eller inte blir vanligtvis en fråga om huset är värt mer än flyttkostnaden.

Vi har flyttat många hus i varierande storlekar men vi har även fått avråda från flytt, när förutsättningarna inte har funnits där.