Lyftbock 125 ton

Vår lyftbock är ett kraftfullt och flexibelt redskap som löser flera problem. Med denna kan vi lossa/lasta tunga maskindelar inomhus, sänka ner/lyfta ur maskindelar i hål och resa/lägga t.ex. pressar på ett kontrollerat och säkert sätt även om takhöjden är begränsad.

Med hjälp av denna utrustning kan Ni få in en maskin på plats utan krav på en stor kran och slipper t.ex. att ta bort taket på Er fastighet, om ett kranlyft krävt det.

Utrustningen är hydraulisk och de fyra tornen lyfter 125 ton tillsammans, tornen har individuell drivning fram/back och alla funktioner kan köras individuellt eller synkront.